Menu

Lijst met tien tips UWV

KANDIDATEN MET EEN WW-UITKERING
1. Adviseer iemand met een WW-uitkering om het dossier Vrijwilligerswerk op www.uwv.nl te lezen.
2. Adviseer iemand met een WW-uitkering om het vrijwilligerswerk dat hij/zij wil gaan doen, altijd eerst aan UWV voor te leggen.
3. UWV biedt digitale dienstverlening. Dit betekent dat via de Werkmap contact gelegd wordt met een adviseur werk. Help eventueel met het formuleren van dit bericht.
4. Heeft de vrijwilliger moeite met de digitale dienstverlening van UWV, verwijs hen dan naar de inloopmiddag op dinsdagmiddag. Stimuleer de vrijwilliger naar een Klik & Tik bijeenkomst te gaan, om vaardiger te worden met computers. Dit vergroot tevens de zelfredzaamheid van de vrijwilliger en de kans op een betaalde baan. Bijna iedere bibliotheek biedt deze bijeenkomsten aan. Meer informatie? www.klikentik.nl
5. Binnen de wet- en regelgeving van de WW-uitkering is het van belang dat het vrijwilligerswerk ondersteunend werk betreft en dat het geen verdringing van betaald werk is. Let er daarom op dat het vrijwillige karakter van uw vacatures behouden blijft.
6. Een vrijwilliger meldt via de Werkmap dat hij/zij vrijwilligerswerk wil gaan verrichten. Naar aanleiding van dit bericht, zal de vrijwilliger een aanvraagformulier ontvangen. Dit formulier dient de vrijwilliger samen met de organisatie in te vullen. Het is belangrijk om de taken helder en volledig te formuleren.
7. Het is mogelijk om op vaste tijden en vaste uren vrijwilligerswerk te verrichten, met behoud van een WW uitkering.
8. Mensen moeten direct beschikbaar zijn voor betaalde arbeid. Vermeld in de vrijwilligersovereenkomst: ‘De vrijwilligersfunctie is direct opzegbaar bij het vinden van een baan.’
9. In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar de ANBI of SBBI status. Activiteiten bij instellingen zonder deze status kunnen niet met behoud van WW worden uitgevoerd. Heeft uw organisatie geen ANBI of SBBI status, vraag deze dan aan. Dit kan via de website van de belastingdienst.
10. Na de aanvraag wordt een beschikking verstuurd waarin staat of het vrijwilligerswerk wordt toegestaan of afgewezen. Bij afwijzing wordt ook de reden vermeld. Bij afwijzing is het alleen nog mogelijk om een bezwaarprocedure te starten of een nieuwe aanvraag te doen.

Toch een minder positieve ervaring? Geef signalen door aan de vrijwilligerscentrale. Deze kan ze met UWV bespreken in een regionaal overleg. Deze tips zijn tot stand gekomen in samenspraak met de vrijwilligerscentrales in de regio Arnhem en een afvaardiging van UWV Arnhem tijdens het regionale UWV-casuïstiekoverleg.
(Versie 3. D.d. 28 april 2015)