Menu

Over ons

Vrijwilligerscentrale Arnhem bestaat al sinds 1972 en is daarmee een van de oudste organisaties op het gebied van vrijwillige inzet in ons land. VWC Arnhem bevordert en ontwikkelt maatschappelijke participatie door middel van vrijwilligerswerk.

Vanuit de gedachte dat de samenleving gebaat is bij de actieve participatie van al haar burgers, stimuleert en faciliteert VWC Arnhem op diverse manieren de betrokkenheid van alle Arnhemmers. Dat betekent dat wij vrijwilligerswerk steeds meer zien als een middel om actief te participeren.

Vrijwilligerscentrale Arnhem is lid van het Nederlandes Organisaties Vrijwilligerswerk  

Wie zijn we en wat doen we?
Missie
Privacyverklaring

TEAM:

Hanneke Schweitzer
Adviseur 

Telefoon: (026) 44 22 833* / 06 15960091
E-mail: 
Bereikbaar op: maandag t/m donderdag
Wijk: Arnhem Noord-Oost en Arnhem Noord-West

In verschillende verbindende rollen ben ik werkzaam als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Zo ondersteun ik organisaties bij hun vrijwilligersbeleid en/of het keurmerk Goed Geregeld . Daarnaast breng ik mensen en organisaties onderling graag met elkaar in contact en verzorg ik voorlichtingen over vrijwillige inzet. Dit gebeurt in individuele gesprekken maar bijvoorbeeld ook bij de participatie inloop, de inspiratiesessie voor vrijwilligerscoördinatoren of een ander netwerkoverleg en/of bijeenkomst in de wijk. Wekelijks heb ik meerdere informatieve en verkennende gesprekken met mensen die vrijwilligerswerk zoeken of een vraag hebben over vrijwillige inzet. Ook onderhoud ik de vacaturebank en de website.

(026) 44 22 833 is het algemene nummer van Vrijwilligerscentrale Arnhem. De telefoon wordt opgenomen door het secretariaat van Rijnstad. 

 Imke van Ophuizen
 Adviseur & Coordinatie vrijwillige coachtrajeten

 Telefoon: (026) 44 22 833* / 06 11512043
 E-mail: 
 Bereikbaar op: maandag t/m donderdag (9-15 uur)
 Wijk: Rijkerswoerd/Kronenburg/Vredenburg 

 Bij Rijnstad en heb ik diverse functies uitgevoerd in verschillende Arnhemse wijken.
 Van opvoedingsondersteuning taal- en ontwikkelingsstimulering,  Peutermaand, Speelmorgen, projectontwikkeling, opbouwwerk, kwartiermaken, (taal)maatjesprojecten, burenhulpproject, tot een "achter de voordeur project". Bij de Vrijwilligerscentrale coördineer ik voornamelijk de Vrijwillige coach trajecten. Ik zorg dat er coachtrajecten worden opgestart waarbij vrijwillige coaches zich inzetten om een inwoner een steuntje in de rug te geven om zo weer stappen te zetten in hun participatieproces. Verder voer ik ook adviesgesprekken met inwoners en organsaties over vrijwillige inzet. 
Mocht u meer informatie willen, maak dan een afspraak en bel of mail mij gerust! 

   Sanne van der Werff
   Adviseur & Projectcoordinatie 

   Telefoon: (026) 44 22 833* / 06 21131587
   E-mail: 
   Bereikbaar op: maandag t/m donderdag
   Wijk: Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

 Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest in o.a. het wijkgerichte opbouwwerk -en kwartiermaken,   achter de voordeur-projecten en ideeënmakelaar ben ik in 2018 gestart als adviseur bij de   vrijwilligerscentrale. Hier kan ik mijn brede kennis en netwerk inzetten tijdens bijvoorbeeld adviesgesprekken met inwoners van Arnhem die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk,. Naast deze adviesgespreken adviseer ik ook organisaties op het gebied van vrijwilligersbeleid. 
Ook vind ik het van maatschappelijk belang om groep nieuwkomers/anderstaligen extra te ondersteunen in hun participatieproces.Vanaf  januari 2023 ben ik projectcoordinator bij de "Vluchtelingenboot" vanuit het project #Meedoen
Met een brede blik en met enthousiasme ben ik altijd op zoek naar verbinding en nieuwe mogelijkheden passend bij de vraag. 
Wil je meer weten over de vrijwilligerscentrale, #meedoen of kennismaken? Neem contact met mij op en dan maken we een afspraak!
 

Naomi Saeidi
Adviseur & Projectcoördinatie

Telefoon:(026) 44 22 833* / 06 22497458
Bereikbaar op: maandag t/m donderdag
Email: 

 Na een aantal jaren gewerkt te hebben met jongeren met een vluchtelingenachtergrond, ben ik nu werkzaam als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Met veel enthousiasme houd ik me vooral bezig met het project #Meedoen/Aan de Slag op de AZC’s in Arnhem. Waar liggen iemands talenten en interesses? Hier oog voor hebben en hen vervolgens kunnen koppelen aan een mooi Arnhems initiatief waarbij prachtige verbindingen worden gecreëerd: dat is wat mij blij maakt. Ik geloof dat er veel mogelijk is als mensen in hun kracht worden gezet en diversiteit omarmd wordt.
Wijk: Schuytgraaf/Elderveld, Elden/de Laar 

TEAM VOLARE
TRAININGEN, CURSUSSEN  & DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

 Hermien van Setten
 Trainer en adviseur Volare
 Deskundigheidsbevordering, waardering en talentontwikkeling 

 Telefoon (026) 44 24 970 / 06 21131586
 E-mail: 
 Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
   
Vanuit de sectoren onderwijs en gezondheidszorg kwam ik terecht in mijn huidige functie bij de vrijwilligerscentrale. Ik houd me vooral bezig met deskundigheidsbevordering en daarmee ook waardering van Arnhemse vrijwilligers. Dit krijgt vorm in een gevarieerd aanbod van workshops en thema bijeenkomsten door het jaar heen waarvoor vrijwilligers zich direct via de nieuwsbrief van Volare kunnen inschrijven. Daarnaast denk ik met de vrijwilligerscoördinatoren van Arnhemse organisaties en stichtingen mee over de vorm en inhoud van een gewenste training op maat (incompany). Van vrijwilligers wordt steeds meer gevraagd. Dat maakt het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en uitdagender, maar vraagt ook écht om training en scholing. Als TMA professional (Talent en Motivatie Analyse) kijk ik graag naar drijfveren en talenten en vooral: het benutten daarvan. Schroom niet om mij te bellen of te mailen voor een afspraak want daar ga ik graag op in.

Irene Cuppen (vervanging Liesbeth te Lindert)
Telefoon: (06) 2718 9680
E-mail: irene@vrijwilligerscentralearnhem.nl of over Trainingen: 

Na heel wat jaartjes in de zakelijke dienstverlening te hebben gewerkt maakte ik de overstap naar Vrijwilligerscentrale Arnhem / Volare. Samen met collega Hermien van Setten ben ik verantwoordelijk voor het trainingsaanbod dat Volare aanbiedt aan Arnhemse vrijwilligers. Ik stel de nieuwsbrief samen, onderhoud de website, verwerk de inschrijvingen en alle facilitaire taken die daarbij horen. Elk half jaar bieden we een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan, zodat vrijwilligers beter geschoold worden in de vaardigheden die zij nodig hebben om hun vrijwilligerswerkzaamheden goed en met plezier te kunnen uitvoeren. Dankbaar werk getuige het grote aantal belangstellenden voor onze trainingen en de hoge waardering die wij ontvangen van de deelnemers.

Liesbeth te Lindert (voorlopig vervangen door Irene Cuppen)
Secretariaat Volare

Telefoon: (026) 44 24 970
E-mail:  of over trainingen 

Sinds de oprichting van Volare ben ik verantwoordelijk voor het reguliere aanbod van trainingen. Daarbij regel ik ook de inschrijvingen, de plaatsing en alle facilitaire taken die daarbij horen. Elk half jaar weer zorgen wij voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod zodat vrijwilligers beter geschoold worden in de vaardigheden die zij nodig hebben om hun taken goed en met plezier uit te kunnen voeren. Het grote aantal belangstellenden voor onze trainingen en de hoge waardering die wij krijgen van onze cursisten bewijst het nut en succes van Volare.