Menu

Vrijwilligersbeleid

Succesvol werken met vrijwilligers staat of valt met een goed vrijwilligersbeleid. Hierin leg je vast welke rol vrijwilligers spelen in je organisatie.

In een beleid kun je bijvoorbeeld de volgende onderdelen opnemen:

• Taakomschrijving van de vrijwilligers
• Hoe zijn vrijwilligers verzekerd?
• Krijgen vrijwilligers een onkostenvergoeding?
• Hoe is de aannameprocedure geregeld?
• Houd je tussentijdse evaluatie- en/of voortgangsgesprekken?
• Bied je organisatie deskundigheidsbevordering aan?
• Hoe is de begeleiding op de werkplek?
• Is er beleid ten aanzien van vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben? Zo ja, hoe ziet deze eruit?
• Waar kunnen vrijwilligers terecht met vragen?
• Is er een vertrouwenpersoon voor (vrijwillige) medewerkers?

Kijk ter inspiratie ons korte filmpje 'Vrijwilligersbeleid in een notendop':

Het zijn misschien vragen waar je niet onmiddellijk antwoord op hebt. Heb je advies nodig of iemand die meedenkt over het huidige of nieuwe vrijwilligersbeleid? VWC Arnhem helpt je er graag mee.

Als je kwaliteit van je vrijwilligersbeleid belangrijk vindt en dit graag eens zou toetsen, dan is de zelfevaluatie 'Goed Geregeld' een goed hulpmiddel. Aan de hand van thema's krijg je inzicht in wat er al geregeld is en wat nog aandacht vraagt. Een handig hulpmiddel om je beleid eens onder de loep te nemen. Uiteindelijk kun je opgaan voor het keurmerk 'Goed Geregeld'. Wil je er meer over weten? Neem contact met ons op, we maken graag een afspraak. Meer informatie over het keurmerk 'Goed Geregeld' vind je hier.

Downloads
Algemeen vrijwilligerscontract
Aandachtspunten vrijwilligersbeleid

Informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Arnhem vindt u hier

PEP Den Haag heeft ook een praktische handleiding over werken met vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Werkt je organisatie met kwetsbare doelgroepen? Laat je dan informeren over de procedure rond de (gratis) VOG: www.inveiligehanden.nl en www.gratisvog.nl