Menu

Maatjesprojecten Arnhem

Er zijn veel verschillende projecten waarbij je één op één aan iemand gekoppeld wordt, vaak voor wat langere tijd (minimaal een jaar). Hier vind je een overzicht van de verschillende maatjesprojecten in Arnhem. Je kunt vanuit een organisatie gekoppeld worden aan iemand die zelfstandig woont, of je kunt gekoppeld worden via een organisatie waar je maatje woont.

Maatjes Regio Arnhem
Maatjes Regio Arnhem zet maatjes in voor de projecten Buddyzorg / Vriendendienst op Stap / Activerend bezoek en Mantelzorgondersteuning. Samen met een deelnemer zoek je naar zijn of haar mogelijkheden. Soms ben je praktisch ondersteunend, dan weer bied je een luisterend oor of onderneem je samen activiteiten. Het is het belangrijk dat er een klik is en er een vertrouwensband ontstaat tussen jou en de deelnemer. Daarom zoeken we mensen die zich voor minimaal een jaar willen inzetten.

Wandelmaatjes
Wil jij een wandelmaatje om samen op pad te gaan? Wij helpen je graag om iemand te vinden! Met Wandelmaatjes brengen we mensen in contact die graag samen willen wandelen. Als er iemand (in jouw buurt) zich heeft aangemeld met dezelfde wens, zorgen wij voor de koppeling. Als het tussen jullie klikt, kunnen jullie samen op avontuur gaan! 

Mantelzorgondersteuning
Je zorgt voor je (dementerende) partner, vader of moeder, een ander familielid of misschien wel voor je buurvrouw of vriend. Het geven van veel, soms intensieve zorg en aandacht valt niet altijd mee. Niet alleen de wereld voor diegene waarvoor je zorgt wordt kleiner, maar die van jezelf ook. Een maatje kan ingezet worden om je te ondersteunen in de zorgtaak en zo de wereld voor jullie beiden weer groter maken. Twee kunnen nog altijd meer!

Maatjesproject RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 
"De vrijwilligers bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei betekenen veel voor onze cliënten die we vanwege hun psychische kwetsbaarheid begeleiding bieden bij wonen, werken en leven. Ze zijn voor hen een steun en toeverlaat, goed gezelschap of welkome hulp bij alledaagse zaken. Als vrijwilliger vergroot je het sociale netwerk van de cliënt, help je hem of haar weer mee te doen in de maatschappij en bovendien verkleint de verbondenheid met vrijwilligers het (zelf)stigma van cliënten. Ga samen naar de markt, leer de voorzieningen in de wijk kennen, maak een ommetje, speel een spelletjes of ga lekker sporten!"

Taalmaatjes
Taalmaatjes is een dienst waarbij een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige
Dienst van Rijnstad Welzijn en Hulpverlening: 026 4422833

Taalcentraal
Taalcentraal biedt een-op een-ondersteuning aan inwoners die de Nederlands als eerste taal hebben (NT1) en hun basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en computergebruik willen verbeteren. 
Dienst van Rijnstad Welzijn en Hulpverlening : 026 4422833

Thuisgekookt
info@thuisgekookt.nl, 085-0608768
Thuisgekookt koppelt mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de maaltijd aan een vaste thuiskok. Thuisgekookt zoekt voor jou een buurtgenoot die je kan helpen bij de dagelijks maaltijd. 

Jobmaatje
026aanhet werk: 085 1305 884, 
Van betekenis zijn voor een werkzoekende? Word dan ook een jobmaatje! Jobmaatjes worden geselecteerd op basis van motivatie, passie en drijfveren (screeningstraject). Iedereen kan jobmaatje worden (ook oud deelnemers) ongeacht voorkeur voor politiek, religie, etc. Jobmaatjes worden gecertificeerd naar het volgen van de training en aanwezige VOG.

LeukOmteLeren
Project van de Weekendschool Arnhem: 06-43205252,
Buddy’s onderhouden het contact met de jongeren en ondernemen met hen activiteiten waardoor een veilige band ontstaat tussen buddy en kind waarbinnen het kind een positieve ontwikkeling door kan maken. De buddy dient daarbij als een rolmodel die door zijn eigen positie en ervaringen in de maatschappij de jongere kan ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Cocktail Maatjesproject voor LHBTI vluchtelingen
Project van het COC: 026 442 31 61 (voicemail),  
Cocktail is een maatjesproject van het COC Midden-Gelderland, dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenders (LHBTI) asielzoekers. Eenmaal in Nederland zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid wordt, net als in het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door andere nieuwkomers in en buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden tot ernstige vormen van (fysieke) bedreiging, vereenzaming en angst. Zij missen vaak het ondersteunende netwerk van familie en/of landgenoten, en hebben daarom extra baat bij sociaal contact. Als Cocktail maatje onderneem je periodiek sociale activiteiten om deze vluchtelingen uit hun isolement te halen.

Buddy to Buddy
Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Door betrokken inwoners uit Arnhem aan vluchtelingen te koppelen. Voor meer informatie klik hier

Pluryn
Vrijwilligers leveren een waardevolle aanvulling op de ondersteuning die Pluryn biedt aan mensen met complexe zorgvragen. Zij zorgen voor net dát extraatje waar de begeleiding niet aan toekomt. Bijvoorbeeld samen een kopje koffie drinken, een wandeling of uitstapje maken of samen naar een voorstelling gaan.

Siza
Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Als vrijwilliger kies je zelf wat het best bij je past en hoeveel tijd je daar aan kunt besteden. Zelfs met een uur per week of per maand lever je al een waardevolle bijdrage. Bijvoorbeeld door één keer per week met een cliënt een wandeling te maken, samen te koken of te helpen bij een wekelijkse activiteit. 

s Heeren Loo
Als vrijwilliger kun je veel voor cliënten van ’s Heeren Loo betekenen. Je biedt extra persoonlijke aandacht en vormt vaak een waardevolle schakel in het sociale netwerk van onze cliënten. Andersom biedt het werken met mensen met een verstandelijke beperking onze vrijwilligers ook veel voldoening. Als bezoekvrijwilliger ga je regelmatig langs bij een cliënt en onderneemt samen leuke dingen.