Menu

Voor organisaties

Vrijwilligerscentrale Arnhem ondersteunt u graag bij alle vragen rondom vrijwilligerswerk. Niet alleen vrijwilligersorganisaties, maar ook buurtinitiatieven kunnen bij ons terecht.

We brengen mensen en organisaties met elkaar in contact en zetten ons in voor de belangenbehartiging van mensen die zich vrijwillig willen inzetten en organisaties die met vrijwilligers willen werken. 

Daarnaast zorgt de vacaturebank voor veel matches.

Netwerk
In organisaties die met vrijwilligers werken is vaak één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van die vrijwilligers. Voor deze coördinatoren organiseert VWC Arnhem minimaal twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst, waar zij met collega’s ervaringen uit kunnen wisselen en actuele thema’s kunnen bespreken. Bij bepaalde thema's worden gastsprekers uitgenodigd.

De bijeenkomsten worden op wisselende locaties georganiseerd (altijd bij één van de deelnemende organisaties). 
U kunt zich aanmelden bij Hanneke Schweitzer ( of 026-4422833).