Menu

Volare trainingsaanbod 2024

Drie keer per jaar komt Volare met een gevarieerd aanbod van trainingen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten. In augustus verschijnt het nieuwe trainingsaanbod voor de periode september tot en met december 2024 op de website.

Het trainingsaanbod van Volare is ook per e-mail te ontvangen door je op onze nieuwsbrief in te schrijven (verschijnt maximaal 4 keer per jaar).

Inschrijven kosteloos trainingsaanbod
Je bent voor deelname aan de activiteiten van Volare geen financiële bijdrage verschuldigd. Wel verzoeken we je dringend om je alleen in te schrijven wanneer je ook daadwerkelijk kunt deelnemen!

Inschrijven kan voor maximaal twee activiteiten per seizoen/nieuwsbrief
Je ontvangt ruim voor aanvang van de activiteit bericht of je bent geplaatst. Bij overinschrijving zal er worden geloot en plaatsen we je op de wachtlijst.

Informatie trainingsaanbod
Team Volare is bereikbaar via 
 of (026) 44 24 970.

Trainingsaanbod 2024