Menu

Longfonds Gelderland

Longfonds Gelderland
p/a Belcantodreef 48
3845 GX Harderwijk
www.gelderland.longfonds.nl

Marcel Bos
033-4341240 / 06-51617421
marcelbos@longfonds.nl

Vacatures

Teamlid Longpunt Arnhem-Liemers

Longfonds Gelderland
Wijk: Diverse wijken Vacature: 14414
Longpunt is dé ontmoeting voor mensen met een chronische longziekte, partners, mantelzorgers én zorgverleners. We organiseren 4 á 6 ontmoetingsbijeenkomsten per jaar, om beurten op twee locaties in Arnhem-Liemers. Door Longpunt te bezoeken leren longpatiënten om beter om te gaan met hun longziekte, hebben zij minder schaamtegevoel en staan ze positiever in het leven. De teamleden verdelen de taken en werkzaamheden naar draagkracht en interesse. Er wordt samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen, praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en de thuiszorg. Verder zijn er PR-taken en leiden wij zelf de bijeenkomsten.