Menu

Training & Coaching

Volare richt zich op deskundigheidsbevordering voor Arnhemse vrijwilligers. We ontwikkelen en verzorgen kortlopende trainingen, workshops, thema-bijeenkomsten en lezingen aan vrijwilligers die zich inzetten bij Arnhemse instellingen op het gebied van welzijn, sport, cultuur, milieu, zorg en onderwijs.

Bekijk het huidige trainingsaanbod

 

Over Volare

Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het belang ervan voor diverse organisaties is groot. In de huidige participatiesamenleving worden steeds meer taken door de overheid aan mensen zelf overgelaten. In de praktijk ­betekent dit dat het vrijwilligerswerk in ­omvang en belang verder is toegenomen. Tegelijkertijd worden er door en aan vrijwilligers steeds meer eisen gesteld. De vraag naar training en scholing wordt daardoor groter.

Doelstellingen
Volare heeft twee centrale doelstellingen:

  1.  Vrijwilligers ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties die aansluiten bij hun eigen (loopbaan-) behoefte of ontwikkeling.
  2.  Vrijwilligers ondersteunen bij het verwerven van competenties en kennis die nodig zijn om te voldoen aan de toenemende eisen die organisaties stellen.
  3.  Waardering van vrijwilligers d.m.v. een divers aanbod van trainingen & workshops

Wij verzorgen op aanvraag maatwerktrainingen.

Wij komen een aantal keren per jaar met een gevarieerd aanbod van trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Aan dit aanbod voor vrijwilligers die in Arnhem wonen of in Arnhem vrijwilligerswerk verrichten zijn geen kosten verbonden.
Voor maatwerktraining vragen wij een bijdrage van € 250-, per dagdeel aan de organisatie.

Graag tot ziens!

Volare team
Liesbeth te Lindert
Hermien van Setten