Menu

Mensen Maken Arnhem

In Arnhem doet ongeveer de helft van de mensen vrijwilligerswerk: voor de buurvrouw, bij de voetbalvereniging, in de wijk, als bestuurder of via theater om mensen bewust te maken op een bepaald terrein. Om te zien hoe divers vrijwillige inzet kan zijn kan je de verhalen op deze pagina lezen. Je vindt er informatie van verschillende vrijwilligersorganisaties maar juist ook de verhalen van de mensen die zich belangeloos inzetten. Laat jij je inspireren? Veel leesplezier!

Stichting BIO door Monique

Bij welke organisatie zet jij je in? Ik zet mij in voor Bio vakantieoord in Arnhem.

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Als ouder van een zoon met een beperking leek mij dit een fijne plek om mij in te zetten,  aangezien mijn affiniteit met de doelgroep groot is en ik graag met mensen in contact kom.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Ik vind het fijn dat ik een steentje bij kan dragen voor de organisatie en de waardering is groot.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Door mijn enthousiaste verhalen hoop ik anderen te motiveren ook de stap te nemen om vrijwilligerswerk te gaan doen.

 

Energiebank Arnhem

Wat doet jouw organisatie? De energiebank helpt huishoudens bij het verlagen van hun energieverbruik. We werken voor mensen met een laag inkomen waardoor energiebesparing direct voelbaar is in de portemonnee. We bezoeken mensen thuis en gaan samen met hen op zoek in huis naar de mogelijkheden om energie te besparen. We bieden ze naast een pakket energiebesparende producten ook handvatten om blijvend hun energierekening te verlagen. 

Waarom werken jullie met vrijwilligers? Het is voor de huishoudens prettig dat ze vrijwilligers thuis ontvangen, dat je niet verbonden bent aan een gemeente, woningbouwvereniging of energiebedrijf. Dat geeft vertrouwen. Als vrijwilliger bij de EnergiebankregioArnhem werk je geheel zelfstandig, maar niet alleen. Er is een team van vrijwilligers die elkaar kunnen versterken middels (online) bijeenkomsten en socialmedia.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Er wordt veel van je gevraagd, onder meer op sociaal, technisch en adviserend vlak. Als coach ben je eigenlijk een monteur, leraar en maatschappelijk werker in één. Een leuke uitdaging.

Wat levert jouw inzet jou op? Het is een gevarieerde doelgroep waar je voor werkt. In de meeste gevallen kun je met de mensen samen een stap maken in het blijvend besparen van energie. Mensen zijn er trots op dat ze weten hoe ze energie kunnen besparen. Het draag bij een het welbevinden, en daar kun je dan als coach weer trots op zijn, dat kleine steuntje in de rug dat je ze hebt kunnen geven. Voor zowel de coach als het huishouden levert dit energie op.

SWOA Maatjesproject
Bij welke organisatie zet jij je in?
 SWOA – Maatjes Regio Arnhem

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Ik ben graag in Arnhem actief qua vrijwilligerswerk, omdat ik geen vrijwilligerswerk in mijn woonplaats doe. ik heb hier veel oude contacten. Dan kunnen zaken beladen worden. Ik heb geen geschiedenis in Arnhem.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Het levert mij een goed gevoel op omdat ik iets kan betekenen voor een ander, het levert mij mensenkennis op, en een stuk extra geduld. Ik ben trots op het feit dat ik op verschillende manieren betrokken ben bij mensen en hen te kunnen geven dat wat zij zelf graag zouden willen, het activeren van mensen, een stukje vertier, even uit het dagelijkse kringetje.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Door te vertellen over wat ik doe en wat het mij oplevert en wat het voor die ander op zou kunnen leveren. Dat is al een paar keer gelukt. Ik heb nog geen mensen bij de SWOA kunnen aanleveren maar wel bij een andere vrijwilligersorganisatie. Ik vertelde hen: “Je stapt in een andere wereld met mensen die je niet kent,  maar waar je wel over gehoord hebt in verhalen”.

Vitale Verbindingen
Bij welke organisatie zet jij je in? Vitale Verbindingen

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Vitale Verbindingen is op mijn pad gekomen. Ik vind het een hele leuke plek, ik heb hele leuke collega’s en ondertussen voel ik mij er helemaal op mijn gemak. Ook vind ik het heel mooi dat Vitale Verbindingen een plek biedt aan mensen met een GGZ-achtergrond.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Het levert mij structuur op, ik zie altijd resultaat van mijn werk en dat geeft me een voldaan gevoel. Ik ben er trots op dat ik al zo lang vrijwilliger ben.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Ik zou zeggen dat het een ideale plek is om je te ontplooien en in een fijne sfeer te werken waar iedereen zichzelf mag zijn.

Stichting NAbij

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Stichting NAbij ondersteunt mensen in de palliatief terminale fase van hun leven. Deze ondersteuning is heel divers. Uitgangspunt is dat wij er zijn voor de mens. Een persoonlijke kennismaking wijst al snel uit welke ondersteuning gewenst is en hoe wij hierin van betekenis kunnen zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het begeleiden naar huis na ontslag van een ziekenhuisopname, meegaan naar een arts of onderzoek, een luisterend oor bieden, meedenken in de situatie, samen dingen ondernemen, naar buiten gaan etc. Vooral zijn wij er om er TE ZIJN voor iemand anders. Dit kan overdag maar ook in de avond en zelf in de nacht. Alles is in overleg met de persoon in kwestie. Hij of zij heeft de regie. Ook kunnen we worden ingeroepen om het netwerk te ondersteunen met de zorg of wake wanneer het allemaal te veel of te zwaar is.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Datgene wat jij kunt doen voor een ander doe je vooral vanuit je eigen EIGENHEID. Je bent zelf het mooiste materiaal om in te zetten. Jij zorgt ervoor dat iemand zich gezien en gehoord voelt. Je bent een meerwaarde in de situatie waarin iemand zich bevindt. Je werkt zelfstandig en bent zelf verantwoordelijk voor je afspraken. Dit betekent dat deze vorm eigenlijk altijd passend is voor iedereen die een ander in deze fase wil ondersteunen. Onze organisatie is jong en staat open voor eigen initiatief en inbreng. Je werkt samen met leuke collega’s, hebt geregeld overleg, krijgt een goede basistraining voordat je het werk in gaat en wordt goed ondersteund door de coördinator.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? Trots ben ik als coördinator op mijn mensen. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een medemens die niet lang meer te leven heeft. Zij staan altijd klaar om zelf of samen met elkaar een situatie op te pakken. Er is veel betrokkenheid bij onze organisatie. Trots ben ik ook op onze positie binnen de zorg. We worden goed gevonden en er is altijd ruimte voor overleg. Ik zorg ervoor dat we goed bereikbaar zijn voor iedereen. Belangrijk, vooral als je werkt en samenwerkt in deze kwetsbare fase van het leven.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zal steeds belangrijker worden. De maatschappelijke stage die leerlingen doorlopen zou ook een goed idee zijn voor alle burgers. Maak eens kennis en kijk hoe belangrijk jou aandeel kan zijn in de maatschappij. Stel je open als organisatie om mee te lopen. Laat veel vrijwilligersorganisaties op scholen spreken over het werk en het belang ervan. Mensen die een uitkering hebben meer mogelijkheden bieden vrijwilligerswerk te laten doen en misschien dit zelfs verplichten. Meer mensen in dienst stellen om te coördineren. Vrijwilligerswerk kan alleen slagen als er goede ondersteuning en aandacht is voor de mensen die dit uitvoeren. Meer projectmatig werken. De wijk meer laten participeren in het vrijwilligerswerk dat ten goede komt aan de wijk zelf. Vooral het vrijwilligerswerk serieus nemen. Hier campagne voor voeren en de mensen die tijd steken in vrijwillige inzet het gevoel geven dat ze waardevol zijn.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Als alles mogelijk zou zijn zou ik als Staat meer geld vrijmaken om het vrijwilligerswerk te ondersteunen. Meer geld voor goede coördinatie, geld om de vrijwilliger goede trainingen en te geven en de waardering die ze verdienen. Helemaal out of the box denkend zou er een vrijwillige inzet kunnen komen. Jezelf inzetten voor een ander, een goed doel, een project. Voelen wat vrijwillige inzet inhoudt en jezelf de kans geven iets te doen wat je niet kent om een horizon te verbreden of juist te doen wat jezelf verrijkt. Een idee is bijvoorbeeld om mensen na hun studie of als ze werkloos worden deze periode in te laten vullen. Als ieder mens weet dat hij een vrijwillige inzet plicht moet gaan vervullen zal er meer kennis worden genomen van het vrijwilligerswerk, mensen blijven hangen, voelen de noodzaak, meer begrip etc. Uiteindelijk zal er een maatschappij ontstaan waarin het niet meer dan normaal is dat naast een betaalde baan of uitkering er ook iets op vrijwillige basis wordt gedaan om de maatschappij en elkaar te dienen. Gaan we dan misschien ook richting een meer mensgerichte maatschappij? Ik hoop het !

Sportbedrijf Arnhem

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Sportbedrijf Arnhem - Als het om sport, bewegen en vitaliteit gaat! We helpen mensen om een leven lang zo actief en gezond mogelijk te blijven. Wij doen dit o.a. door het aanbieden van sport en beweegactiviteiten in alle wijken van Arnhem en op stedelijk niveau.
Het Sportbedrijf Arnhem werkt met vrijwilligers omdat wij het belangrijk vinden dat mensen mee kunnen participeren in de samenleving, in ons geval op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers zich, ieder op hun eigen manier, kunnen ontwikkelen. Daar kan vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage in leveren. Door te werken met vrijwilligers vergroten we ook de leefbaarheid in de wijken en de stad.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Vrijwilligers krijgen bij ons de kans om zichzelf te zijn, om hun kwaliteiten in te zetten, gericht op een leven lang actief en gezond bewegen voor alle Arnhemers. Het geeft ons voldoening om te zien dat mensen met plezier vrijwilligerswerk doen en er ook iets van leren. Door te participeren als vrijwilliger doen zij iets positiefs voor de wijk / stad.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? We hebben een grote groep vrijwilligers die bij allerlei soorten activiteiten en evenementen ingezet kunnen worden, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Arnhemmers in beweging komen en blijven. Daar zijn we trots op. We kunnen op onze vrijwilligers bouwen en dat is belangrijk!

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Het is noodzakelijk om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en te houden. Aandacht voor de vrijwilliger is heel belangrijk. Perspectief bieden ook. Samenwerken om ervoor te zorgen dat vrijwilligers plezier hebben in hetgeen ze doen. En waardering, in woorden en daden.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Het ideale plaatje is dat vrijwilligers zelfstandig activiteiten en evenementen kunnen organiseren, uitvoeren en evalueren. En dat vrijwilligers zelfstandig sporthallen, sportparken en speeltuinen open stellen. Met de beroepskracht in een coachende rol. Waarbij ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien binnen hun kwaliteiten.

Taalcentraal en Taalmaatjes door José

"Ik zet me in voor de Vrijwilligerscentrale Arnhem. Ik zocht na mijn pensionering vrijwilligerswerk waarbij ik niet aan vaste dagen en/of tijden ben gebonden. Dat gaat heel goed met het taalmaatjesproject voor zowel anderstaligen als laaggeletterden van Nederlandse origine.  Je kunt elke week opnieuw opnieuw een afspraak maken met je taalmaatje op een dag en tijdstip die jullie beiden het beste schikt. De mensen die ik tot op heden heb begeleid hebben echt sprongen gemaakt naar een verdere opleiding of naar werk, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal belangrijk is.  Het is ook leuk om te praten over de wederzijdse gewoontes in het land van herkomst. Heb je iets met taal en heb je tijd over, dan is het taalmaatjesproject iets voor jou."

Stadslandbouw Mooieweg


 

 

 

 

 

 

 

 

OverMalbruggen door Esther

Bij welke organisatie zet jij je in? Ik zet me in voor stichting OverMalbruggen.

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Ik zet me voor de stichting in omdat ik theater leuk vind. Het geeft me voldoening om eraan bij te dragen dat deze vorm van cultuur toegankelijk is voor iedereen.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Ik ben trots op het feit dat we met zijn allen in minder dan 2 jaar een stichting hebben opgezet en het grootste deel van ons subsidiestreefbedrag hebben binnengehaald. Bovendien leer ik er veel van.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Ik zou anderen overhalen om vrijwilliger te worden door enthousiast te vertellen over de stichting en hen te verwijzen naar de website of over te halen om een te doen aan een proefrepetitie.

OverRood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersplatform Rijkerswoerd

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Onze organisatie is wijkvereniging en bewonersplatform samen als één organisatie genaamd ‘wijkplatform Rijkerswoerd’. Per 1/1/2021 is dit gerealiseerd. Wij werken met vrijwilligers die zich hard maken voor het verbeteren van de wijk samen met ketenpartners. Wijkbewoners kunnen ideeën sparren, maar ook een aanvraag doen voor het realiseren van bijvoorbeeld een buurtfeest (gebaseerd op ontmoeten), kunstroute, boot in de sloot. Daarnaast organiseren wij activiteiten; Koningsdag, Sinterklaasfeest, avondvierdaagse en brengen wij 7x per jaar Het Woerdje uit. Sociale Mediakanalen als Facebook, Instagram en een nieuwe website die de bewoners informeren over nieuws en activiteiten uit de wijk.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Het met name zelf sturing kunnen geven aan wat er speelt in de wijk, wat er nodig is en waar je ziet wat je kunt bijdragen geeft energie. Samen de schouders eronder en er wat leuks van maken.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? Dat wij in een relatief korte periode met elkaar meer synergie hebben. Krachten gebundeld van wijkvereniging en bewonersplatform om zo meer te kunnen betekenen voor de wijk/bewoners.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Dat is tegenwoordig best een lastige omdat iedereen heel druk is met Social Media en weinig tijd meer lijkt te hebben voor waar het omgaat. Ontmoeten en samen iets doen voor je wijk/buurt. Er wordt veel gemopperd, negativiteit (en niet alleen nu met corona) en wat vooral bij ons heel belangrijk is, is het zien en horen van wat er is gerealiseerd. Dat betekent ook goede communicatie, zelf enthousiasme uitstralen. Elkaar enthousiasmeren, maar ook snellere doorlooptijd van zaken binnen de gemeente. Het ‘dit is wat wij vaker hebben gehoord’, ‘is al eerder aan de orde geweest’  en ‘eerst zien en dan geloven’ zijn kreten die wij vaak horen en waar wij eigenlijk ook als vrijwilligersorganisatie last van hebben. Burgerparticipatie is een veel gehoord begrip maar waar nog weinig echt iets mee gedaan wordt.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Meer goede samenwerking met ketenpartners zodat je met elkaar ook echt daadwerkelijk kunt laten zien dat er verbetering komt. Het zien en dan geloven is echt een punt die aandacht behoeft.

Vitale Verbindingen
Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Vitale Verbindingen is een maatschappelijke organisatie en een herstelcommunity. Zij zet zich met name in voor mensen met een GGZ-achtergrond en is er vooral op gericht om deze mensen volwaardig in de maatschappij mee te laten draaien. Zij ondersteunt mensen bij hun herstel en participatie. Zij doet dit op verschillende manieren. Onder andere door activerend werktrajecten aan te bieden, workshops en trainingen te geven, mensen een individueel hersteltraject aan te bieden met behulp van het wijkteam en inloopactiviteiten te organiseren. Daarnaast legt zij verbindingen tussen verschillende organisaties uit zowel het sociale domein als de GGZ, juist om nog beter aan te sluiten bij de mensen om wie het gaat. Wij werken met vrijwilligers om mensen een platform te bieden waarin zij wat kunnen betekenen voor de samenleving. Hierbij leggen wij expliciet de verbinding tussen de vrijwilligers en de wijk.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Veel vrijwilligers vinden het leuk om bij Vitale Verbindingen aan de slag te zijn omdat zij het leuk vinden om met andere collega’s te werken die een vergelijkbare achtergrond hebben. Daarnaast vinden zij het fijn dat het weer structuur geeft aan hun week en vinden ze het zinvol omdat ze weer iets kunnen betekenen voor de wijk.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? De creativiteit en inventiviteit van de vrijwilligers om telkens weer iets leuks te bedenken. Van workshops tot een cupcake actie, het kan allemaal.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Door er veel over te schrijven en concrete vragen te stellen. Ook door kortlopende projecten te bedenken zodat mensen zich niet meteen voor langere tijd hoeven te verbinden.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Dan zou ik willen dat ik mensen meer kon belonen op maat.

Bio Vakantieoord

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Bij Het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met een gehandicapt kind genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Een plek waar ouders elkaar ontmoeten, lief en leed delen, waar vriendschappen ontstaan en waar niemand opvalt door zijn handicap. Bij de Bio Manege bieden wij kinderen en volwassenen met een handicap de mogelijkheid om paard te rijden. Dankzij speciaal opgeleide instructeurs en vele hulpmiddelen is het op onze manege mogelijk de ontspannende en therapeutische werking van het paardrijden te ervaren.

We zijn afhankelijk van vrijwilligers om onze gasten een betaalbare vakantie en betaalbare paardrijlessen te kunnen bieden. Zonder de hulp van vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Een van onze vrijwilligers Monique (gastvrouw) zegt hierover het volgende: ‘Al die blije gezichtjes, de blije ouders, als ik daar al een heel klein steentje aan kan bijdragen vind ik dat gewoon heel erg mooi’.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? Ik ben trots dat we heel vaak van onze gasten en ruiters te horen krijgen dat alle medewerkers en vrijwilligers zo betrokken zijn bij Bio. Zo hebben we in de zomer voor onze gasten van het vakantieoord elke dinsdagmiddag een ‘’Captains borrel’’. Dit is een borrel met alle gasten en medewerkers die er op dat moment zijn. Een mooi moment om de tijd te nemen elkaar uitgebreid te spreken en gezinnen te vragen naar hun ervaringen. Vaak komt de Biobeer dan een kijkje nemen en dansen we samen met het animatieteam op vrolijke muziek. Dat vinden kinderen fantastisch.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Er zijn talloze mogelijkheden om jezelf in te zetten als vrijwilliger. Ga met je vrienden, kennissen of buren in gesprek en leer van verhalen/ervaringen van anderen. Dit kan er voor zorgen dat je een organisatie of club tegenkomt waarvan je misschien het bestaan niet wist maar wel energie uithaalt om je ervoor in te zetten. Wat voor mezelf goed werkt, is niet te veel waarde te hechten aan het woord ‘’vrijwilligerswerk’’. Vaak doen mensen vrijwilligerswerk waarvan ze niet eens weten of waarbij ze niet stilstaan dat het vrijwilligerswerk is. Neem bijvoorbeeld een commissie bij een sportvereniging, studievereniging of studentenvereniging. Alle tijd en moeite die je daar insteekt, is onbetaald en kun je dus zien als vrijwilligerswerk. En of je je inzet voor een hele grote organisatie of voor een lokale vereniging: alles wat je doet is goed en maakt Nederland/de buurt een stukje mooier.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Ik zou willen dat iedere vrijwilliger in zijn/haar achterhoofd houdt waarom hij of zij het vrijwilligerswerk doet. Doe je het vrijwilligerswerk omdat het ‘moet’ of omdat je dit zelf wilt: beide kunnen een motivatie zijn om vrijwilligerswerk te doen maar het is goed je om hier bewust van te zijn en dit te communiceren naar de organisatie waarvoor je je inzet. En als ik dan mocht kiezen, zou ik natuurlijk willen dat iedere vrijwilliger zijn werk uitoefent op basis van intrinsieke motivatie. Dan haal je meer plezier uit je werk en straal je dit plezier uit :-)  

SWOA: Thuisadministratie
Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Welzijnsorganisatie in Arnhem voor ouderen. Onze ervaring is dat een vrijwilliger voor deelnemers vaak wat laagdrempeliger is. Zij durven hier meer open te zijn dan bij een beroepskracht. We hebben een hele leuke groep vrijwillige (medewerkers). Dus naast dat je echt het verschil kan maken voor iemand, is het ook leuk om nieuwe collega’s te leren kennen

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Dat we het voor vrijwilligers goed geregeld hebben. Niet alleen op het gebied van het attentiebeleid, maar ook op het gebied van ontwikkeling en wensen van de vrijwilliger.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Goede vraag. Ik denk door daadwerkelijk te zien wat het iemand oplevert. Mensen die vrijwilliger zijn aan het woord laten. Maar ook de deelnemer: wat levert het diegene op? Misschien ook laten ‘proeven’ hoe het is om vrijwilliger te zijn, door bijvoorbeeld meeloopdagen te organiseren.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Meer waardering voor vrijwilligers vanuit andere organisaties (die niet / minder) met vrijwilligers werken. Een betere samenwerking tussen vrijwilligers en die organisaties. Niet als vanzelfsprekend ervaren.

Natuurcentrum Arnhem
Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst. Dit doen we door mensen zoveel mogelijk te laten zien hoe je zelf duurzame keuzes kunt maken.  Op onze locaties kan je van alles leren en ontdekken over natuur, dieren en de herkomst van ons voedsel. Met onze lessen en initiatieven in de wijk inspireren we en hopen we jong en oud bewust te maken van het belang van natuur en de eigen rol in het behoud ervan.  Stadsgenoten in contact brengen met hun natuurlijke omgeving, dáár draait het bij ons om. Want alleen als je dichtbij de natuur staat, begrijp je hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze stichting. Dagelijks rekenen we op hun inzet om onze lessen en activiteiten uit te kunnen voeren en onze locaties draaiende te houden. 

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Een groene stad ontstaat natuurlijk niet vanzelf, maar maken we samen. Door samen de handen uit de mouwen te steken krijgen we veel voor elkaar. Want met hoe meer mensen we in actie komen, hoe meer impact we maken in de stad! Zo brengen we samen de groene stad tot leven.Als vrijwilliger bij Natuurcentrum Arnhem kan je je op veel manieren inzetten. Geloof jij net als wij in een duurzame toekomst? En houd jij van dieren, kinderen en/of natuur en wil je je graag inzetten voor een groene stad?  Wij heten je van harte welkom in ons team! Je kan bijvoorbeeld aan de slag als vrijwilliger in een van onze boerderijwinkels, helpen bij de verzorging van onze dieren en/of het beheer van onze terreinen, als gastvrouw/gastheer richting onze bezoekers en/of het geven van voorlichting en begeleiden van activiteiten.  

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? Niet alleen flora en fauna zetten we graag in bloei, maar ook mensen! Daarom bieden we een inspirerende en gastvrije werkplek aan vrijwilligers. Dit maakt onze locaties tot een verzamelplaats voor bijzondere ontmoetingen. En daar zijn we trots op!

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Door mooie voorbeelden te laten zien en ervaringen van anderen te delen hopen we meer mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Vrijwilligers zijn onze ambassadeurs in de samenleving. Ze zorgen dat onze boodschap verteld en gehoord wordt. We zijn trots op onze vrijwilligers en we zouden hen in de toekomst nog beter willen ondersteunen om hun passie voor ons werk en de natuur in hun netwerk te kunnen delen.

Taalmaatjes

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Vrijwilligerscentrale Arnhem heeft 2 taalmaatjesprojecten: Taalmaatjes anderstaligen en TaalCentraal. Bij Taalmaatjes anderstaligen wordt een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld aan een anderstalige. Bij TaalCentraal wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een bewoner die Nederlands als 1e taal heeft en ondersteuning kan gebruiken bij lezen en schrijven, rekenen of computer.


Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Als maatje ben je niet gebonden aan een vaste activiteit maar kijk je samen met de bewoner welk moment het beste voor jullie uitkomt. Je leert meer over de andere (culturele) achtergrond van mensen en hoe dit van invloed is op denken en handelen. Je ervaart dat mensen die beter Nederlands leren spreken of beter leren omgaan met lezen, schrijven, rekenen en computergebruik zekerder worden en makkelijker mee kunnen in de samenleving. Daarnaast geeft de band die je opbouwt en de steun die je biedt jezelf energie en voldoening. En last but nog at least: je draagt bij aan meer onderling begrip en sociale cohesie.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? Dat beide taalprojecten veel betekenen voor de deelnemers: Taalmaatjes anderstaligen komt tegemoet aan een grote behoefte van anderstaligen om in een veilige en vertrouwde setting het Nederlands spreken beter eigen te kunnen maken; TaalCentraal maakt de drempel voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of computer lager doordat het geen groepsactiviteit is waarin vaak negatieve schoolervaringen een rol spelen en waarin taboe en schaamte minder een rol speelt.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Door de concrete werkzaamheden en taken duidelijk te koppelen aan enerzijds de betekenis en waarde die het voor de vrijwilliger zelf heeft en anderzijds wat het betreffende vrijwilligerswerk bijdraagt aan een prettiger en socialere samenleving.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Dat vrijwilligerswerk gezien en gewaardeerd wordt zoals betaald werk maar tegelijkertijd dat vrijwilligerswerk geen ‘makkelijke’ oplossing mag zijn van werk dat (weg)bezuinigd wordt en eigenlijk betaald zou moeten worden.