Menu

Maatschappelijke Stage aanbieden

Tijdens een maatschappelijke stage maakt een leerling van de middelbare school kennis met vrijwilligerswerk. Leerlingen (meestal 12-16 jaar) ervaren dat het leuk kan zijn om zich in te zetten voor een ander, zonder dat ze daar geld voor krijgen. Een maatschappelijke stage is niet bedoeld om een vak te leren, zoals beroepsgerichte stages. Het leuke van de MaS is dat leerlingen zelf in hun eigen omgeving stageplaatsen kunnen zoeken of via het netwerk van hun ouders, zodat zij iets kunnen kiezen waar ze echt voor willen gaan.

Nadat er in Arnhem en omstreken een aantal jaren een succesvolle pilot heeft gedraaid en de maatschappelijke stage (MaS) uiteindelijk wettelijk was vastgelegd, is de MaS niet meer verplicht. In de nieuwe regelgeving wordt er geen subsidie meer verstrekt. Scholen mogen de uren voor de MaS inzetten als onderwijstijd, mits de stage minimaal 30 uur beslaat. Dit biedt de scholen meer mogelijkheden om door te gaan met de MaS.
Een aantal scholen en organisaties zijn net als VWC Arnhem overtuigd van het belang om leerlingen kennis te laten maken met en een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij door het verrichten van vrijwilligerswerk. Zij gaan door met de maatschappelijke stage.

In de afgelopen jaren zijn leerlingen van veel middelbare scholen in Arnhem op stage geweest. Dat variëerde van groepsstages van eerstejaars leerlingen bij bijvoorbeeld een bouwkamp tot zeer diverse individuele stageplekken voor leerlingen uit het tweede, derde of vierde jaar. Scholen, organisaties en leerlingen reageerden enthousiast. Coördinatoren gaven aan dat ze jongeren echt zagen groeien tijdens hun stage. De leerlingen kregen meer zelfvertrouwen en vonden het ook prettig om verantwoordelijkheid (voor deeltaken) te krijgen. 

Elk jaar zullen er vanaf september leerlingen op zoek gaan naar een leuke maatschappelijke stageplaats. Vindt je het leuk om jongeren kennis te laten maken met (vrijwilligerswerk in) je organisatie, neem dan contact op met Hanneke Schweitzer (). Zij kan je informeren over de mogelijkheden en de scholen die nog actief zijn.