Menu

Training & Coaching Volare

Volare richt zich op deskundigheidsbevordering voor Arnhemse vrijwilligers. We ontwikkelen en verzorgen kortlopende trainingen, workshops, themabijeenkomsten en lezingen voor vrijwilligers die zich inzetten bij Arnhemse organisaties op het gebied van welzijn, sport, cultuur, milieu, zorg en onderwijs.

Bekijk het huidige trainingsaanbod

Over Volare

Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het belang ervan voor diverse organisaties is groot. In de huidige participatiesamenleving worden steeds meer taken door de overheid aan mensen zelf overgelaten. In de praktijk ­betekent dit dat het vrijwilligerswerk in ­omvang en belang verder is toegenomen. Tegelijkertijd worden er door en aan vrijwilligers steeds meer eisen gesteld. De vraag naar training en scholing wordt daardoor groter.

Doelstellingen

Volare heeft drie centrale doelstellingen:

  • Vrijwilligers ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties die aansluiten bij hun eigen (loopbaan-)behoefte of ontwikkeling
  • Vrijwilligers ondersteunen bij het verwerven van competenties en kennis die nodig zijn om te voldoen aan de toenemende eisen die organisaties stellen
  • Waardering van vrijwilligers door middel van een divers aanbod van trainingen & workshops

Wij komen een paar keer per jaar met een gevarieerd aanbod van trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Aan dit aanbod voor vrijwilligers die in Arnhem wonen of in Arnhem vrijwilligerswerk verrichten zijn geen kosten verbonden, maar kosten wél geld! Meld je daarom alleen aan wanneer je ook écht kunt deelnemen.

Wij verzorgen op aanvraag maatwerktrainingen.
Voor maatwerktraining vragen wij een bijdrage van maximaal € 250,00 aan je organisatie.

Graag tot ziens.

Team Volare
Hermien van Setten & Irene Cuppen