Menu

Voorzitter gezocht: lokale cliëntenraad Hoogstede Klingelpoort

DrieGasthuizenGroep biedt zorg en ondersteuning thuis in de wijk en in woonzorgcentra in Arnhem-Noord. De locaties Hoogstede en Klingelpoort liggen in de wijk Klingelbeek in Arnhem. In verband met het voorgenomen vertrek van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een enthousiaste en verbindende voorzitter voor de locale cliëntenraad. Een belangrijke rol in het contact tussen organisatie, bewoners en familie.

Werktijden

  • Door de week
  • Overdag
  • In overleg

Uitgebreide taakomschrijving

De locale cliëntenraad (Lcr) van Hoogstede en Klingelpoort is een goed lopende raad bestaande uit ca. 8 leden. Zij komt op voor de belangen van de ruim 75 cliënten van de twee locaties. Onderwerpen hebben betrekking op de locatie: veranderingen binnen de zorg, bespreken jaarplan, maaltijden, activiteiten, onderhoudswerkzaamheden e.d. Voor organisatieoverstijgende zaken geeft de lokale raad input aan de centrale cliëntenraad die structureel overlegt met de teamleiders en locatiemanager. Als voorzitter ben je op de hoogte wat er speelt binnen de ouderenzorg en in de twee locaties. Je houdt contact met bewoners en familie, de manager en teamleiders en je begeleidt je de leden van de raad. Je bent aanwezig bij de familieavonden. Je leidt de maandelijkse vergaderingen en bereidt deze voor. Op verzoek van de leden wordt de vergadering overdag gehouden, aan het eind sluit een van de teamleiders of manager aan. Na afloop van het jaar maak je een jaarverslag.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

De voorzitter heeft bij voorkeur een relatie met de woonzorgcentra, bijvoorbeeld als familielid, maar dit is niet noodzakelijk. Affiniteit met en kennis van de zorg voor ouderen is wel van belang, bijvoorbeeld vanuit een (vroegere) functie binnen de ouderenzorg. Je hebt of verwerft kennis van de wet langdurige zorg, wet zorg en dwang en Wet op de medezeggenschap cliëntenraden. Samenwerken vind je belangrijk. Je legt makkelijk contact en onderhoudt dit. Zowel met leden van de raad, bewoners en familieleden, als met zorgcollega's en leidinggevenden. Je bent enthousiast en verbindend. Je hebt ervaring met het leiden van vergaderingen en bent sterk in het samenvatten van overwegingen en het te nemen besluit.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

We bieden een passende vergoeding vanuit de vacatieregeling en zorgen voor een goede inwerkperiode. Regelmatig worden scholingen gehouden over verschillende zorgonderwerpen, zoals dementie e.d. De raad heeft professionele ondersteuning in de vorm van een secretaresse.

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie kunt u terecht bij de heer Changela Peters, woonzorgmanager van de locaties Hoogstede en Klingelpoort of de teamleiders Sandra Hendriks of Annemiek de Veen of bij de heer Coen Tonino, huidige voorzitter Lcr. telefoonnummer 026 - 3255172, of mailadres ctonino@kpnplanet.nl.

Graag willen we de functie invullen vanaf 1 februari 2023, daarom zien we uw reactie graag voor 1 januari a.s.

Biedt de organisatie scholing aan?

Dementie e.d.

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

De naam is verplicht.
Het e-mailadres is verplicht.