Menu

Socratisch gesprek - praktijkgericht

De Griekse filosoof Socrates [470 VC – 399 VC} voerde gesprekken waarin hij mensen en hun ideeën onderzocht. Deze gesprekken konden volgens hem, een dieper inzicht teweeg brengen.

De praktijkgerichte workshop over de Socratische Methode gaat o.a. over : wie was Socrates en wat hield zijn methode eigenlijk in? We bespreken kort zijn filosofie maar passen deze vooral toe op dilemma’s of vraagstukken die jij, als vrijwilliger, tegenkomt tijdens jouw werkzaamheden.

Denk hierbij aan verschil in normen/waarden/culturen. Of: Grenzen stellen, privacy, communicatie...Wellicht heb je hier al een concreet voorbeeld bij. 

Tijdens de workshop staan deze vraagstukken centraal. Een aantal daarvan, gaan we bespreken en verdiepen volgens de Socratische Methode. Een pasklaar antwoord is niet direct het doel van deze workshop.

Wel:

-een vraagstuk/dilemma onderzoeken en proberen om de kern te benoemen.

-een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven bekijken en onderzoeken.

-een gezamenlijk denkgesprek voeren vanuit een gelijkwaardigheid en interesse.

-meer inzicht verkrijgen t.a.v. een bepaald vraagstuk.

Inschrijven

Inschrijven

Algemene informatie

Data en tijden

Dinsdag 11, 18 en 25 mei 2021 van 19.30-21.30 uur

Plaats/accomodatie

Online via Zoom

Trainer

Mieke Hendrikse

Extra informatie

Van de deelnemers wordt gevraagd dat zij vertrouwelijk omgaan met dat wat gedeeld wordt tijdens de cursus.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om een vraagstuk [of dilemma] aan te dragen, voorafgaande aan de cursus. Deze vraagstukken worden vertrouwelijk behandeld.

Maximaal 8 deelnemers