Menu

Meer informatie Taalmaatje

Bemiddelingsprocedure:

-      kennismakingsgesprek
we voeren zowel met de taalmaatjes als de anderstaligen een kennismakingsgesprek, waarin wederzijdse wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd. We vragen naar voorkeuren met betrekking tot geslacht, taalniveau, land van herkomst, plaats van het contact, hobby’s, interesses etc. Op basis van de wensen en mogelijkheden van het taalmaatje stellen we een anderstalige voor die daar het best bij past. Soms gaat dat heel snel, soms moet men een tijdje wachten op een passende koppeling. Als een taalmaatje akkoord gaat met de voorgestelde anderstalige, maken we een afspraak voor een:

 -      koppelingsgesprek
We nodigen het taalmaatje en de anderstalige uit voor een koppelingsgesprek. In aanwezigheid van een van onze vier enthousiaste coördinatoren maakt het koppel kennis met elkaar en worden afspraken gemaakt over het volgende contact; waar en wanneer men elkaar weer zal ontmoeten. Ook worden de wederzijdse verwachtingen, het doel en de beoogde resultaten besproken. 

 -      taalmaatjesontmoetingen
Het taalmaatje en de anderstalige ontmoeten elkaar zoals afgesproken in het taalplan. 

-      evaluatiegesprek
Tijdens het koppelingsgesprek wordt met het taalmaatje en de anderstalige een afspraak gemaakt voor een (tussen) evaluatiegesprek. Dat gesprek vindt plaats na ongeveer drie maanden en gebeurt telefonisch of via e-mail.

Afspraken:

-       looptijd
Uitgangspunt is dat het koppel gedurende één jaar één keer per week (ongeveer anderhalf uur) contact heeft met elkaar. Van deze afspraak kan men in onderling overleg afwijken.

 -      inhoud van het contact
Het koppel bepaalt zelf de inhoud van het contact. De anderstalige heeft bijvoorbeeld behoefte aan ‘beter Nederlands’ leren spreken, wil juist leren de puntjes op de ‘i’ te zetten of wil meer grammatica oefenen. Het koppel kan ook samen bepaalde activiteiten ondernemen: een bezoek aan de bibliotheek, de stad, een park of gewoon boodschappen doen. 

 -      einde
Na afloop van het taaljaar vind er een eindevaluatie plaats. Dit kan na één jaar zijn of eerder als de leervraag is beantwoord.  

Randvoorwaarden 
-      hulpmiddelen

VWC Arnhem beschikt over een aantal hulpmiddelen, zoals Spreektaal 1 en 2, een beeldwoordenboek, een spel “rondje Nederland’ met allerlei cultuurvragen en een inburgeringsmap. Koppels die in In de Weerd afspreken, kunnen hiervan gebruik maken.Daarnaast is er een document beschikbaar waarin allerlei relevante websites en tips zijn verzameld. Taalmaatjes kunnen altijd mailen of bellen met VWC Arnhem als ze iets willen bespreken.

 -         ondersteuning
1. VWC Arnhem organiseert een paar keer per jaar een uitwisselingsavond of –middag. Soms aan de hand van een thema, zoals inburgering of taalverwerving. Hiervoor worden alle taalmaatjes per mail uitgenodigd.
2. één keer per jaar organiseert VWC Arnhem een activiteit voor taalmaatjes en anderstaligen samen.
3. Mogelijkheid tot het volgen van een taaltraining. Deze bestaat uit drie dagdelen en wordt ongeveer twee keer per jaar aangeboden, afwisselend overdag of 's avonds. De training wordt gegeven door een ervaren docent van Rijn IJssel

 -      verzekering en onkostenvergoeding
VWC Arnhem heeft voor haar vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast heeft een taalmaatje recht op een onkostenvergoeding van drie euro per dagdeel per week. Deze vergoeding kan per kwartaal gedeclareerd worden via een declaratieformulier. Deze is op te vragen Marieke Kramer: . Je kunt hier het declaratieformulier downloaden. Vul het volledig in en onderteken met een digitale handtekening. Hoe dat werkt vind je in dit document. Stuur het als uiterijk een week na afloop van elk kwartaal retour naar   

 -      vrijwilligersovereenkomst 
Na een koppeling ondertekenen VWC Arnhem en het taalmaatje een vrijwilligersovereenkomst. De ondertekende overeenkomst is voorwaarde voor het ontvangen van de vrijwilligersvergoeding. Als taalmaatje word je vrijwilliger bij Rijnstad, waarvan Vrijwilligerscentrale Arnhem als uitvoerder van Taalmaatjes een onderdeel is. 

Aanmelden en informatie:  
Aanmelden voor deelnemers (anderstaligen): klik hier

Declaratieformulier