Menu

Taalmaatjes

Een taalmaatje is een Nederlands sprekende vrijwilliger die gekoppeld wordt aan een anderstalige (vanaf 18 jaar en wonend in Arnhem). Ze trekken een jaar met elkaar op en oefenen de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door erop uit te gaan, huiswerk te maken voor taalschool of inburgering of het voorbereiden van een staatsexamen. Alles afgestemd op de hulpvraag van de anderstalige. De intake van de vrijwilliger en anderstalige en de koppeling worden uitgevoerd door een team van vier vrijwillig coördinatoren. 
Aanvragen van een taalmaatje kan via het aanvraagformulier, klik hier (dit is niet bedoeld voor aanmelding als taalmaatje!)
Wil je je aanmelden als taalmaatje? Gebruik dan het reactieformulier van de vacature in onze vacaturebank, klik hier of e-mail naar taalmaatjes@vrijwilligerscentralearnhem.nl. 
 

Informatie over project Taalmaatjes 

Het project Taalmaatjes is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Tegelijkertijd blijkt er onder Arnhemmers voldoende animo om op vrijwillige basis aan deze behoefte te voldoen. VWC Arnhem brengt met het project Taalmaatjes anderstaligen in contact met geïnteresseerde vrijwilligers. Uit de praktijk blijkt dat het contact tussen een anderstalige en een taalmaatje het meest effectief is, wanneer er een ‘klik’ is tussen beiden. Om die reden investeren we in het kennismakingsproces en het realiseren van die ‘klik’. Meer informatie over Taalmaatjes

Het niveau Nederlands van de anderstalige is in ieder geval zodanig dat er met een taalmaatje te communiceren valt. Dit betekent in de praktijk meestal dat een anderstalige minimaal een half jaar taalles moet hebben gevolgd.  

Om voor een taalmaatje in aanmerking te komen moet je inwoner van Arnhem zijn. Via deze link vind je projecten in Gelderland

Aanmelden en informatie:
Marieke Kramer, (026), 4422833, bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend

Taalmaatjes kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan  o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres of gebruik het reactieformulier van de vacature in onze vacaturebank, klik hier