Menu

TaalCentraal

In Nederland wonen 2,5 miljoen volwassenen die Nederlands als 1e (moeder)taal hebben (NT1) en laaggeletterd zijn. Mensen die laaggeletterdheid zijn hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Rijnstad, afdeling Geletterdheid ondersteunt laaggeletterde bewoners in het project TaalCentraal.

Wat is laaggeletterdheid?
Laaggeletterden zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Met de komst van de WMO en de daarmee samenhangende participatiemaatschappij is zelfredzaamheid van burgers een belangrijk uitgangspunt. Mensen moeten zoveel als mogelijk zelf hun weg zien te vinden en daarvoor de benodigde wegen bewandelen. Laaggeletterde burgers kunnen daardoor (nog) lastiger meekomen in onze (digitale) informatiesamenleving.

Campagne Arnhem 100% geletterd
Met de campagne Arnhem 100% geletterd krijgt het onderwerp laaggeletterdheid veel aandacht. Het bereiken van de NT1-doelgroep vergt echter extra inzet, want schaamte en angst speelt een grote rol. Het is daarom belangrijk dat laaggeletterdheid steeds meer bespreekbaar wordt gemaakt. Hierdoor wordt de stap kleiner om iets aan laaggeletterdheid te doen. Het project TaalCentraal biedt een laagdrempelige manier om hierin een (eerste) stap te zetten.

TaalCentraal
Door beter om te leren gaan met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden krijgen mensen meer handvatten in het leven. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze makkelijker een marktplaatsadvertentie plaatsen, een reisplanning maken, formulieren invullen of de navigatie te bedienen. Zo ervaren ze de meerwaarde om beter geletterd te zijn. 

In het NT1 project ‘TaalCentraal’ van Vrijwilligerscentrale Arnhem worden bewoners door een vrijwilliger ondersteund in het beter leren omgaan met deze basisvaardigheden. Zij sluiten aan bij datgene waar bewoners in het dagelijkse leven tegenaan lopen maar voor wie een cursus of les (nog) een stap te ver is.

Om een bewoner aan te melden of voor meer informatie, neem dan contact op met de Alex Smits. (026) 4422833 of .
TaalCentraal is een project van Rijnstad, afdeling Geletterdheid.

Met de bewoner wordt een afspraak gemaakt, eventueel (indien gewenst) gezamenlijk met de verwijzer.

Op dit moment verkeren we in de luxepositite dat er voldoende vrijwilligers als maatje beschikbaar zijn. Er is daarom een tijdelijke (vrijwilligers)stop ingesteld.
Deelnemers kunnen zich uiteraard nog wel aanmelden!

Digitale folders:
Folder voor verwijzers
Folder TaalCentraal deelnemer