Menu

Maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijke stage maakt een leerling van de middelbare school kennis met vrijwilligerswerk. Leerlingen (meestal 12-16 jaar) ervaren dat het leuk kan zijn om zich in te zetten voor een ander, zonder dat ze daar geld voor krijgen. Een maatschappelijke stage is niet bedoeld om een vak te leren, zoals beroepsgerichte stages. Het leuke van de MaS is dat leerlingen zelf in hun eigen omgeving stageplaatsen kunnen zoeken of via het netwerk van hun ouders, zodat zij iets kunnen kiezen waar ze echt voor willen gaan. Ook kunnen zij via de regionale site www.mas-xpress.nl stageplekken zoeken en boeken.

Maatschappelijke stage aanbieden
Nadat er in Arnhem en omstreken een aantal jaren een succesvolle pilot heeft gedraaid en de maatschappelijke stage (MaS) uiteindelijk wettelijk was vastgelegd, is de MaS vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. In de nieuwe regelgeving wordt er geen subsidie meer verstrekt. Scholen mogen de uren voor de MaS inzetten als onderwijstijd, mits de stage minimaal 30 uur beslaat. Dit biedt de scholen meer mogelijkheden om door te gaan met de MaS.

Gelukkig zijn veel scholen en organisaties net als VWC Arnhem overtuigd van het belang om leerlingen kennis te laten maken met en een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij door het verrichten van vrijwilligerswerk. Zij gaan gewoon door met de maatschappelijke stage.

2014-2015
Ook het afgelopen jaar zijn leerlingen van alle middelbare scholen in Arnhem op stage geweest. Dat variëerde van een groepsstage van eerstejaars leerlingen bij bijvoorbeeld een bouwkamp tot zeer diverse individuele stageplekken voor leerlingen uit het tweede, derde of vierde jaar. Scholen, organisaties en leerlingen reageerden enthousiast. Coördinatoren gaven aan dat ze jongeren echt zagen groeien tijdens hun stage. De leerlingen kregen meer zelfvertrouwen en vonden het ook prettig om verantwoordelijkheid (voor deeltaken) te krijgen. Aankomend schooljaar zal er daarom ongeveer hetzelfde uitzien.

Mas-xpress.nl
De website voor maatschappelijke stageplekken is het afgelopen jaar weer intensiever gebruikt. Organisaties hebben hun stageplaatsen online gezet zodat leerlingen naar de website verwezen konden worden en niet het gesprek ‘aan de balie’ hoefden te voeren. Daarnaast hebben de scholen de website gekoppeld aan de leerlinggegevens. Leerlingen registreren hun stage op mas-xpress.nl en vervolgens kan de school een uitdraai maken van de gemaakte uren.|


 

 

2015-2016
Ook dit schooljaar zullen weer duizenden leerlingen op zoek gaan naar een leuke maatschappelijke stageplaats. Vindt u het leuk om jongeren kennis te laten maken met (vrijwilligerswerk in) uw organisatie, meld dan uw stagevacature aan op mas-xpress.nl of neem contact op met Hanneke Schweitzer (). Zij kan u informeren of adviseren over de mogelijkheden.