Menu

Medewerkers

Hanneke Schweitzer
Adviseur

Telefoon: (026) 44 22 833 / (06) 159 600 91
E-mail: 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
(wijk: Arnhem NO en Arnhem NW)


Ik ben in verschillende verbindende rollen werkzaam als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Zo bezoek ik regelmatig organisaties om hen te ondersteunen bij hun vrijwilligersbeleid of het keurmerk Goed Geregeld en om vrijwilligers beter te kunnen informeren over de organisaties. Ik breng mensen en organisaties onderling graag met elkaar in contact. Dit gebeurt in individuele gesprekken maar bijvoorbeeld ook bij de kwartiertafel, het coördinatoren- of ander netwerkoverleg of bij diverse bijeenkomsten in de wijk. Daarnaast coördineer ik als gecertificeerd stagemakelaar de maatschappelijke stage, samen met scholen en organisaties. Tenslotte heb ik dagelijks informatieve en verkennende gesprekken met mensen die vrijwilligerswerk zoeken, onderhoud ik de vacaturebank en verzorg ik voorlichtingen over vrijwillige inzet.
 

Marieke Kramer
Adviseur

Telefoon: (026) 44 22 833 (algemeen) / 06 461 746 38
E-mail: 
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag
(wijk:
Malburgen W/Malburgen O/Eimersweide/'t Duifje)

‘Hoe krijg ik mijn vrijwilligersbeleid op orde? Wanneer is mijn organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers? Wat is een goede manier om vrijwilligers te werven?’ Dit zijn allemaal vragen waarbij ik u kan helpen. De afgelopen jaren heb ik bij tientallen organisaties in de keuken gekeken waardoor ik weet hoe je succesvol met vrijwilligers kunt werken. Ook heb ik veel contacten met vrijwilligers en weet daardoor goed wat zij belangrijk vinden. Ik adviseer u graag over het juiste vrijwilligersbeleid voor uw organisatie. Dat hoeft echt geen boekwerk te zijn, met de belangrijkste zaken op papier komt u al een heel eind. Wilt u uw vrijwilligersbeleid (laten) toetsen voor het keurmerk Goed Geregeld, dan kan ik u daar alles over vertellen. Hebt u advies nodig over vrijwilligersbeleid, vrijwilligerswerk of zoekt u een taalmaatje? Neem contact met me op, dan maken we een afspraak.
 

   Hermien van Setten
   Adviseur

   Telefoon (026) 44 22 833 / (06) 211 315 86
   E-mail: 
   Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
   (wijk: Centrum/Spijkerkwartier/Arnhemse Broek)


Vanuit de sector onderwijs en gezondheidszorg kwam 5 jaar geleden alles bij elkaar binnen mijn huidige functie. Ik houd me vooral bezig met deskundigheidsbevordering voor u als vrijwilliger. Naast het reguliere    aanbod met trainingen en workshops ga ik in op vragen vanuit organisaties om zo maatwerk te leveren. Ik denk met de vrijwilligerscoördinator van een organisatie mee over de vorm en inhoud en zoek daarbij de meest geschikte trainer. Voor o.a. het project Vrijwillige Coach geef ik zelf met veel plezier de starterstraining. Wanneer u binnenloopt bij ons op de Weerdjesstraat in Arnhem, dan adviseer ik u ook graag over vrijwilligerswerk doen.


Liesbeth te Lindert
Secretariaat

Telefoon: 026-4424970
E-mail: of over trainingen 
Aanwezig: iedere werkdag van 9.00-12.00 uur


Sinds de oprichting van Volare ben ik verantwoordelijk voor het reguliere aanbod van trainingen. Daarbij regel ik ook de inschrijvingen, de plaatsing en alle facilitaire taken die daarbij horen. Elk half jaar weer zorgen wij voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod zodat vrijwilligers beter geschoold worden in de vaardigheden die zij nodig hebben om hun taken goed en met plezier uit te kunnen voeren. Het grote aantal belangstellenden voor onze trainingen en de hoge waardering die wij krijgen van onze cursisten bewijst het nut en succes van Volare.
 

   Imke van Ophuizen
   Adviseur

   Telefoon: (026) 44 22 833 / (06) 115 120 43
   E-mail:
   Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag
   (wijk: Schuytgraaf/Elderveld, Elden/de Laar)

   
Sinds 2002 werk ik bij Rijnstad en heb ik verschillende functies uitgevoerd in de Arnhemse wijken. Te denken aan "achter de voordeur projecten", onderwijsvoorrangswerk, opbouwwerk en kwartiermaken.
Vanaf januari 2017 ben ik het team van de vriijwilligerscentrale komen versterken.
Naast de reguliere werkzaamheden bij de vrijwilligerscentrale coördineer ik samen Sanne van der Werff het project Aan de Slag. en samen met mijn collega Hanneke Fiesler coördineer ik Vrijwillige coach en het project Coach Kees. 
Vanuit mijn vorige functies ben ik gewend om te netwerken, te verbinden en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en dit ga ik in mijn huidige functie samen met mijn team doorzetten.
Mocht u het leuk vinden om een afspraak te maken, bel of mail mij gerust! Of loop eens binnen bij “In de Weerd” waar de Vrijwilligerscentrale is gehuisvest. 
 

   Hanneke Fiesler
   Adviseur

   Telefoon: (026) 44 22 833 / (06) 461 297 95
   E-mail:
   Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
   (wijk: Rijkerswoerd, Kronenburg, Vreedenburg)

   

Sinds 2018 werk ik als adviseur bij de Vrijwilligerscentrale.

Vanaf 1990 heb ik bij Rijnstad veel werkervaring opgedaan in een grote variatie aan functies, zowel uitvoerend als coördinerend en projectmatig. Van wijkgericht tot stedelijk. Van onderwijs/welzijns intermediair tot het vrouwenwerk en altijd sámen met vrijwilligers.

Daarnaast coördineer ik samen met mijn collega Imke van Ophuizen de projecten Vrijwillige coach en Coach Kees en organiseren wij het netwerk “Activeren van statushouders”. Mijn aandachtsgebied voor de Vrijwilligerscentrale is Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg (RKV). Naast o.a. de adviesgesprekken met de Arnhemse inwoners en de organisatiebezoeken ondersteun ik samen met de andere aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk Geweld mijn Rijnstad collega’s.

Voor mij zijn vrijwilligers de smeerolie van de samenleving. Zonder hun tijd, inzet, bijdrage en vaak grote betrokkenheid zou onze samenleving een stuk armer zijn en krijgt een grote groep mensen, jong en oud, vele malen minder aandacht, activering en zorg. Bij de Vrijwilligerscentrale krijg ik de kans om de verbinding te maken tussen de maatschappelijke “noden” en ontwikkelingen en vrijwilligers(werk). 

   Sanne van der Werff
   Adviseur

   Telefoon: (026) 44 22 833 / (06) 211 315 87
   E-mail: sanne@vrijwilligerscentralearnhem.nl
   Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag
   (wijk: Presikhaaf)

Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest in o.a. het wijkgerichte opbouwwerk -en kwartiermaken, achter de voordeur-projecten en  ideeënmakelaar ben ik in 2018 gestart als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Hier kan ik mijn brede kennis en netwerk inzetten tijdens bijvoorbeeld adviesgesprekken met inwoners van Arnhem die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, in de hoop dat zij met inspiratie en nieuwe ideeën de deur uit gaan. Naast deze adviesgespreken adviseer ik ook organisaties op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Naast mijn adviesfunctie coördineer ik samen met mijn collega Imke van Ophuizen het project Aan de slag en Taalmaatjes samen met collega Marieke Kramer en 4 vrijwillige coördinatoren. 

Ik zie het als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling om via deze projecten de specifieke doelgroep van nieuwkomers/anderstaligen extra te ondersteunen in hun participatie. Met een brede blik en met enthousiasme ben ik altijd op zoek naar verbinding en nieuwe mogelijkheden passend bij de vraag. Wil je meer weten over de vrijwilligerscentrale of kennismaken? Wandel binnen of neem contact met mij op voor een afspraak.