Menu

Medewerkers

 

Marieke Kramer
Adviseur

Telefoon: (026) 44 22 833 (algemeen) / 06 46174638
E-mail: 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend
wijk: 
Malburgen W/Malburgen O/Eimersweide/'t Duifje)

‘Hoe krijg ik mijn vrijwilligersbeleid op orde? Wanneer is mijn organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers? Wat is een goede manier om vrijwilligers te werven?’ Dit zijn allemaal vragen waarbij ik u kan helpen. De afgelopen jaren heb ik bij tientallen organisaties in de keuken gekeken waardoor ik weet hoe je succesvol met vrijwilligers kunt werken. Ook heb ik veel contacten met vrijwilligers en weet daardoor goed wat zij belangrijk vinden. Ik adviseer u graag over het juiste vrijwilligersbeleid voor uw organisatie. Dat hoeft echt geen boekwerk te zijn, met de belangrijkste zaken op papier komt u al een heel eind. Wilt u uw vrijwilligersbeleid (laten) toetsen voor het keurmerk Goed Geregeld, dan kan ik u daar alles over vertellen. Hebt u advies nodig over vrijwilligersbeleid, vrijwilligerswerk of zoekt u een taalmaatje? Neem contact met me op, dan maken we een afspraak.

Hanneke Schweitzer
Adviseur

Telefoon: (026) 44 22 833 / (06) 15960091
E-mail: 
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
(wijk: Arnhem NO en Arnhem NW)


Ik ben in verschillende verbindende rollen werkzaam als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Zo spreek of bezoek ik regelmatig organisaties om hen te ondersteunen bij hun vrijwilligersbeleid of het keurmerk Goed Geregeld en om vrijwilligers beter te kunnen informeren over de organisaties. Ik breng mensen en organisaties onderling graag met elkaar in contact. Dit gebeurt in individuele gesprekken maar bijvoorbeeld ook bij de kwartiertafel, het coördinatoren- of ander netwerkoverleg of bij diverse bijeenkomsten in de wijk. Tenslotte heb ik dagelijks informatieve en verkennende gesprekken met mensen die vrijwilligerswerk zoeken, onderhoud ik de vacaturebank en verzorg ik voorlichtingen over vrijwillige inzet.
 

 Hermien van Setten
 Trainer en adviseur afdeling Volare: Deskundigheidsbevordering, waardering en talentontwikkeling 

 Telefoon (026) 44 24 970 / (06) 21131586
 E-mail: 
 Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
   
Vanuit de sectoren onderwijs en gezondheidszorg kwam ik terecht in mijn huidige functie bij de vrijwilligerscentrale. Ik houd me vooral bezig met deskundigheidsbevordering en daarmee ook waardering van Arnhemse vrijwilligers. Dit krijgt vorm in een gevarieerd aanbod van workshops en thema bijeenkomsten door het jaar heen waarvoor vrijwilligers zich direct via de nieuwsbrief van Volare kunnen inschrijven. Daarnaast denk ik met de vrijwilligerscoördinatoren van Arnhemse organisaties en stichtingen mee mee over de vorm en inhoud van een gewenste training op maat (incompany). Van vrijwilligers wordt anno 2020 steeds meer gevraagd. Dat maakt het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en uitdagender, maar vraagt ook écht om training en scholing. Als TMA professional (Talent en Motivatie Analyse) kijk ik graag naar drijfveren en talenten en vooral: het benutten daarvan. Schroom niet om mij te bellen of te mailen voor een afspraak want daar ga ik graag op in.

Liesbeth te Lindert (voorlopig vervangen door Irene Cuppen)
Secretariaat Volare

Telefoon: 026-44 24 970
E-mail: of over trainingen 

Sinds de oprichting van Volare ben ik verantwoordelijk voor het reguliere aanbod van trainingen. Daarbij regel ik ook de inschrijvingen, de plaatsing en alle facilitaire taken die daarbij horen. Elk half jaar weer zorgen wij voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod zodat vrijwilligers beter geschoold worden in de vaardigheden die zij nodig hebben om hun taken goed en met plezier uit te kunnen voeren. Het grote aantal belangstellenden voor onze trainingen en de hoge waardering die wij krijgen van onze cursisten bewijst het nut en succes van Volare.

 

 Imke van Ophuizen
 Adviseur

 Telefoon: (06) 11512043
 E-mail:
 Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (9-15 uur)
 Aandachtsfunctionaris voor het gebied: Rijkerswoerd/Kronenburg/Vredenburg     &   Schuytgraaf/Elderveld, Elden/de Laar 

Bij Rijnstad en heb ik diverse functies uitgevoerd in verschillende Arnhemse wijken.
 Van opvoedingsondersteuning taal -en ontwikkelingsstimulering, projectontwikkeling, opbouwwerk, kwartiermaken, (taal)maatjesprojecten, burenhulpproject, tot "achter de voordeur project".

Nu ben ik actief bij Vrijwilligerscentrale Arnhem en coordineer ik naast de adviesgesprekken en organisatieadviezen de Vrijwillige coach trajecten.
Mocht u meer informatie willen, maak dan een afspraak en bel of mail mij gerust! 

 

   Sanne van der Werff
   Adviseur

   Telefoon: (06) 21131587
   E-mail:
   Aanwezig: maandag, dinsdag en wisselend woensdag of donderdag
   (wijk: CSA)

Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest in o.a. het wijkgerichte opbouwwerk -en kwartiermaken, achter de voordeur-projecten en  ideeënmakelaar ben ik in 2018 gestart als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Hier kan ik mijn brede kennis en netwerk inzetten tijdens bijvoorbeeld adviesgesprekken met inwoners van Arnhem die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, in de hoop dat zij met inspiratie en nieuwe ideeën de deur uit gaan. Naast deze adviesgespreken adviseer ik ook organisaties op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Naast mijn adviesfunctie het project VriendINArnhem

Ik zie het als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling om via deze projecten de specifieke doelgroep van nieuwkomers/anderstaligen extra te ondersteunen in hun participatie. Met een brede blik en met enthousiasme ben ik altijd op zoek naar verbinding en nieuwe mogelijkheden passend bij de vraag. Wil je meer weten over de vrijwilligerscentrale of kennismaken? Wandel binnen of neem contact met mij op voor een afspraak.

 

Alex Smits

Adviseur
Telefoon 026-4422833, mobiel 06-23904726
‚ÄčEmail:
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en  donderdag
(gebied: Presikhaaf)

Bij de vraag ‘wat voor werk doe je?’ zal vrijwilligerswerk niet meteen het antwoord zijn wat verwacht wordt. In onze marktgerichte maatschappij geeft betaald werk nog altijd het meeste aanzien. Maar hoe onterecht is dat!
De samenleving zakt als een plumpudding in elkaar als vrijwilligers zouden wegvallen… Sportverenigingen, extra aandacht en activiteiten binnen zorginstellingen, kinderactiviteiten, maatjesondersteuning, mantelzorgers, burenhulp en buurtinitiatieven, om maar enkele terreinen te noemen, draaien op vrijwilligers en ‘vrijwillige inzet’ van burgers. De uitdrukking ‘vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving’ is daarmee een terechte en pakkende uitdrukking. En dat in  meerdere opzichten: behalve voor de samenleving door o.a. versterking van sociale verbindingen en participatie van mensen (‘inclusie’), betekent het ook veel voor de vrijwilliger. Talenten en competenties inzetten of juist ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen, de voldoening om voor anderen iets te kunnen betekenen, verbreding van het netwerk, versterking van zelfvertrouwen en eigenwaarde en ook werkervaringen voor op de cv zijn mooie voorbeelden.

Dit alles ondersteun ik van harte en met een inmiddels langdurige ervaring binnen ‘het sociale domein’ denk hiermee mijn bijdrage te kunnen leveren.
Behalve de reguliere werkzaamheden zoals adviesgesprekken en organisatiebezoeken coördineer ik het maatjesproject TaalCentraal dat gericht is op ondersteuning van bewoners in de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen of computergebruik.

 

Naomi Bakker
Adviseur 
Telefoon: 026-4422833 of 06-22497458
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag
Email:

Met een aantal jaren ervaring in werken met mensen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond, werk ik nu als adviseur bij de vrijwilligerscentrale. Met veel enthousiasme houd ik me vooral bezig met het project #Meedoen/Aan de Slag op de AZC’s in Arnhem. Waar liggen iemands talenten en interesses? Hier oog voor hebben en hen vervolgens kunnen koppelen aan een mooi initiatief waarbij er prachtige verbindingen worden gecreëerd: dat is wat mij blij maakt. Ik geloof dat er veel mogelijk is als mensen in hun kracht worden gezet en diversiteit omarmd wordt.